Palveluitamme

Asiakassuhteemme ovat pitkäkestoisia. Kehittämiemme yhteistoiminnallisten työmenetelmien avulla tutkimme omaa tekemistä, johtamista, organisointia ja hyvinvoinnin vahvistamista. Harjoitamme toimintatavoiksi  ajanmukaisia,  ajattelun ja toiminnan prosesseja ihmisten sisäisen ja ulkoisen todellisuuden tasapainon vahvistamiseksi.

Tilaa oppimistapahtumia ajankohtaisen kysymyksesi pohjalta: paananen@het-imo.net

Organisaatioiden kehittäminen

Asiakkaamme kuvaavat yhteistyötämme prosessien kehittämiseksi, jossa luomme yhdessä vastuullisesti ja vapaasti oppivaa ja muutoskykyistä yhteisöä. Inspiroituneet ammattilaiset ja asiakaspalvelun kukoistaminen luovat perustan uusille investoinneille. Yhteistoiminnallisen vuoropuhelun ja käytännönläheisen toimintaoppimisen keinoin asiakas organisoi työnsä uudelleen, selkiyttää johtamista ja toiminta kehittyy  uudelle tasolle yhteisen suunnan ja toimintapojen avulla.

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnossa tarjoamme oppimistapahtumia ja osaamisen tunnustamista näyttötutkintomestarin roolissa.

Tilaa oppimistapahtumia ajankohtaisen kysymyksesi pohjalta: paananen@het-imo.net

Johtamisen ydinlaadullisuudet johtamistyön oppimisessa

Kuinka ylläpidän inspiraatiota, oikeaa suuntaa, ratkaisen kriisejä ja johdan oppimista seuraavaan kehitysvaiheeseen ?Johtamisen peruslaadullisuudet  ovat dialogin neljä toimintatapaa:ohjaaminen, valmentaminen (coaching), väliintulot (interventiot) ja inspirointi. Ne  ovat organisaation johdon ja henkilökunnan työtapoja oppimisen johtamisessa työssä ja elämässä. Ne tähtäävät ihmisen kehityksen ja työsuorituksen parantamiseen.  Vahvistamme itse -ja yhteisöohjautuvuutta luomalla olosuhteita autonomisen toimintaan.

Tilaa oppimistapahtumia ajankohtaisen kysymyksesi pohjalta: paananen@het-imo.net