Tertta Paananen

E-mail: paananen@het-imo.net

Olen työskennellyt 35 -vuotta oppimisen johtamisen ja johtamisen oppimisen design prosesseissa, oppivien yhteisöjen, verkostojen  ja alueiden kehitystyössä ja innovoinnissa. Vuonna 2015 julkaistiin lisensiaatintutkimukseni  Oppimisen johtamisen design oppimissysteemissä Tampereen yliopistossa. Digi -,E,- ja Mobile oppimisratkaisut, innovatiiviset oppimisympäristöt,horisontaalinen oppimisen johtaminen ja viisas neuvottelu luovat iloa ja intoa myös asiakkaille, kun heidän kysymyksiään kuunnellaan ja kunnoitetaan.

IMO Suomen oppimisen johtamisen valmentajana tutkin Ilmeinen tutkimismenetelmän avulla (Methodology of Evidential) horisontaalista oppimisen johtamista asiakkaiden kysymysten pohjalta. Oppimisprosessien dokumentoinnin, dialogin ja dialogisen kirjoittamisen avulla avaan asiakkaiden kysymyksiä ja asiakas selkiyttää  seuraava kehitysteon. Jokaisen autenttisen elämänkulun ja elämänkaaren tapahtumat rikastavat ja innostavat tulevaisuuden myönteiseen työstämiseen.

Miten oppimismuotoilu inspiroi oppijaa ja  missä jokainen voi löytää uusia potentiaaleja itsestään ?  Miten inspiroin ja luon intoa myös asiakaan elämään ? Miten laadukas rekrytointi inspiroi aina kaikkien hakijoiden urakehityksen visiointiin ? Kuinka kohdata ihminen  arvostavasti ? Miten sosiaalinen media vahventaa arvostavaa kohtaamista ?

Harrastan kulttuurimatkailua, kirjallisuutta, kävelyä, kuntosalilla käyntiä ja uintia ja luonnon ja metsän ihmeistä nauttimista sen monissa muodoissa.

Olen ollut ASD (Association for Social Development jäsen)  ja IMO:n jäsen vuodesta 2005.