Organisatie ontwikkeling

SAMEN ONDERZOEKEN EN VERNIEUWEN OP MAAT

Het realiseren van lastige veranderingen en vernieuwingen is een opgave, die een geheel eigen en uniek proces vraagt. Het is een kunst dergelijke processen zo in te richten, dat de betrokken mensen zich er wel bij voelen en daarin succesvol kunnen opereren. De IMO-aanpak is een inspirerend en werkzaam avontuur, een reis met een bijzondere bestemming.

Wij zien steeds weer dat het slagen van deze processen van drie samenhangende kernkwaliteiten afhangt:

  • de top van de organisatie heeft een inspirerende visie
  • het middenmanagement werkt samen
  • de medewerkers richten zich op de klant.

In de veranderprocessen doen de betreffende mensen mee en spelen daarin een belangrijke rol. De processen worden geleid door proceseigenaren, gekozen door de top, die het gehele proces sturen en tot een goed einde brengen. Dit doen zij niet primair vanuit de vakmatige kennis, maar vanuit een inspirerend en procesmatig leiderschap.

Opdrachtgevers en proceseigenaren werken ritmisch samen bij het sturen van de veranderprocessen.
De kernkwaliteit van dit handelen karakteriseren wij als horizontaal leiderschap.
IMO-adviseurs begeleiden en ondersteunen het ontwerpen, regisseren en realiseren van de veranderingsprocessen.

Ik kom graag met jullie in gesprek over organisatie ontwikkeling.