Met mijn collega’s hebben we alle 13 oefeningen gedaan uit het boek The Conscious Soul van Adriaan Bekman. In de laatste oefening ging het over de vragen: Wat is eigenlijk mijn leiderschapsimpuls? Wat is het effect van mijn leiderschap op anderen?

Dit zijn geen alledaagse vragen die je aan jezelf stelt. En meestal probeer je zo goed mogelijk leiding te geven in plaats van dit te bespreken met je collega’s. Wij deden dat wél en we merkten de bijzondere waarde daarvan. Het brengt een soort rust en overzicht in de veelvuldige uitdagingen waar je dagelijks voor kunt staan.

Laat ik voor mezelf spreken. Als ik terugkijk hoe ik invulling geef aan leiderschap dan zie ik vooral dat ik de mensen om mij volhardend vragen stel en luister naar wat zij te zeggen hebben. Ik vind dat dit leiderschap geslaagd is als mensen in beweging komen om tevoorschijn te komen. Zodra er in bijeenkomsten de neiging ontstaat tot discussie en het heen en weer zenden van informatie heb ik de neiging om in te grijpen en de energie richting de dialoog te sturen. Achteraf hoor ik dat men dit waardeert, er komt meer onderling vertrouwen, meer diepgang. Maar er zijn soms ook mensen die vinden dat mijn leiderschapsstijl teveel tijd kost en te weinig oplevert. Die willen meteen actie, concrete doelen realiseren.

Mijn collega’s bespraken het beeld. En terwijl ik dit aanhoorde kwam bij mij de vraag op of ik wel voldoende naar mezelf luister. Kom ik wel tevoorschijn? Het doen van deze oefening stimuleert me om consequent te zijn. Mijn leiderschapsimpuls geldt niet alleen voor anderen maar ook voor mezelf.

Klik op de knop hieronder om te ontdekken hoe jij aan de slag kunt met jouw specifieke persoonlijk leiderschap vraagstuk en je je meer bewust wordt van jouw leiderschapsimpuls.