coaching

Wij coachen mensen opdat zij hun eigen vragen waarnemen, onder woorden brengen en er een eigen betekenis aan geven. Vooral trage, lastige vragen die niet zomaar te beantwoorden zijn lenen zich goed voor coaching. Samen doorlopen we een dynamisch proces van oordeelsvorming en besluitvorming om met het vraagstuk een stap verder te komen.

Vaak zijn er drie aandachtsgebieden waar de coaching zich vooral op richt. De eerste is die van zingeving: hoe kun je het kapitaal uit je biografie inzetten voor je vraagstuk? Daarnaast is er jouw leiderschap: richt een proces in om nieuwe perspectieven te ervaren en om te zetten. En tenslotte jouw gemeenschap: wie kunnen met je mee optrekken?

Coaching is een persoonlijk leerproces  dat zich vaak afspeelt tussen opdrachtgevers enerzijds en klanten anderzijds. De opdrachtgever stimuleert de coachee met zijn / haar vraagstuk aan de slag te gaan om erin te groeien. De oriëntatie op klant van de coachee haalt hem / haar steeds uit de comfortzone. Dit zijn kern-impulsen voor het leren.