היום התחיל קורס "פרקטיקום" במסגרת לימודי תואר שני במכללת אונו. למעשה שלושה טרימסטרים (27 מפגשים) שעיקרם יסודות יעוץ ארגוני וליווי תהליכי יעוץ בארגונים. הסטודנטים מהמגזר הבדואי והערבי, בעיקר מאיזור הדרום. מלמדים רונן ועירית מ IMO ישראל. הקורס הוא "ברוח IMO ".

Today, the "practicum" course began in the framework of graduate studies at Ono College. In fact, there are three sessions (27 meetings), mainly basics of organizational consultation and consultation processes in organizations. Students from the Bedouin and Arab sectors, most of them from the south of Israel. Ronen and Irit teach IMO Israel. The course is "in the style of IMO".