סדנא בקיבוץ דליה לפני כשבועיים למנהלי בתי ספר מכל הארץ:
היו מנהלים של בתי ספר יסודיים ובתי ספר תיכוניים
מנהלים שצמחו בחינוך האנתרופוסופי וכאלה שעושים בו את צעדיהם הראשונים
החלפנו מחשבות בנוגע לתפיסות הניהול והמנהיגות במרחב הבית ספרי. זיהינו אתגרים משותפים וגם פערים בתפיסות,ומתוך כל אלה בנינו כל אחד את מפת התפקיד האישית שלו,זו הנוכחית וזו העתידית
היה מעניין…
עינת וניצן

 

2 weeks ago, we held workshop in Kibutz Dalia, we had waldorf elementary and high schools managers.
Some managers from Waldorf, some are new in Waldorf area. We spoke about the managers and leaders role. We also asked what does it means for us? We point out the challenges and made the role map for the future.
it was interesting!!
Thank you for the opportunity to get to know you all!!