גישה ייחודית להובלת שינויים בארגונים ולהתפתחות אישית

תכנית הכשרה למנהלים, מובילים בארגונים וליועצים ארגוניים
בשיתוף עם IMO Israel – מכון להתפתחות האדם והארגון​