המשימה

הגישה שלנו: מנהיגות אופקית

אנשים רוצים להשפיע מתוך חיבור ומתן משמעות לעצמם ולארגון. ארגונים רוצים להצליח ולהיות מחוברים לעובדים, ללקוחות ולחברה. ארגונים הינם הרבה יותר מאשר רק מקומות עבודה בימינו. מדובר בקהילות  מודרניות.

מנהיגות אופקית הינה גישה אשר מחברת את המבנה המסורתי ההירארכי עם האפשרות לשיתוף ולפעולה בגישה אופקית

מתוך החיבור בין האופקי לאנכי נוצרים מרחבים המאפשרים לחולל שינויים לטובת רווחת הארגון והאנשים הפועלים בו, מתוך מקום של כבוד וחופש המאפשרים לפרטים בתוך הארגון לנקוט ביוזמות אישיות . במקביל יוזמות שנוקט הארגון מתקבלות על ידי הפרטים בשיתוף, הבנה ומתוך מתן משמעות.

כיועצי IMO  בגישת המנהיגות האופקית אנחנו עוזרים ללקוחותינו לראות את השלם תוך התבוננות והתפתחות אישית.

אנחנו עובדים עבור אנשים בתוך הארגון לשם יצירת שינוי המבוסס על המציאות בה פועל הארגון בגישת המנהיגות האופקית.

תוך כדי התהליך אנשים מתפתחים, ולוקחים אחריות להתפתחות הארגון שלהם וזאת מתוך תחושת חרות, שייכות וכבוד.

יועצי IMO  פועלים בשותפות עם מנהיגי הארגון, בדרך כלל המנכ"ל, ליצירת שינוי אמיתי תוך התפתחות והתבוננות במציאות העסקית של הארגון.

אנחנו תומכים במנהלים בדרגים השונים בתהליכי השינוי, תוך דיאלוג לגבי מהו הצעד הבא הדרוש כדי לשפר את תהליכי העבודה, את שיתוף הפעולה ואת השרות ללקוח. השינוי שמתחולל כתוצאה מיישום הגישה מאפשר לרבים מהעובדים לפעול כמנהיגים בתחומם.

שיתוף הפעולה בין יועצי  IMO לארגונים נעשה באופן קבוע וריתמי, צעד אחר צעד, תוך דיאלוג ושיקוף קבוע.